Systém KVK Puzzle

KVK PARABIT a.s., výrobce asfaltových hydroizolačních pásů ve spolupráci
s KVK PENOPOL s.r.o., výrobcem tepelné izolace z pěnového polystyrenu EPS, nabízí Systém KVK PUZZLE určený pro novostavby nebo rekonstrukce plochých střech. Jedná se o systémové řešení skladby střešního pláště pro různé typy nosné konstrukce, podkladu, kde je spádování střechy řešeno pomocí vrstvy tepelné izolace z desek EPS se spádem 2%. Skladba střechy obsahuje parozábranu, dvě vrstvy EPS a vrchní dvouvrstvou hydroizolaci z SBS modifikovaných asfaltových pásů.

Systém KVK PUZZLE pro ploché střechy vám ušetří čas nejen se samotnou dodávkou potřebného materiálu, ale výrazně se vám zkrátí čas potřebný pro realizaci skladby ploché střechy a k plněné její funkce.

Jedná se o rychlé a jednoduché řešení, kde desky tepelné izolace z EPS jsou na podklad a mezi sebou lepeny PU lepidlem. Jako podkladní hydroizolační vrstva střechy je použit samolepicí asfaltový pás, který se aplikuje přímo na desky z EPS a zkrátí tím čas pro zajištění střechy proti případnému zatečení až o 50%. Žádnou vrstvu ve skladbě střechy není nutné stabilizovat pomocí mechanického kotvení do nosného podkladu (přes parozábranu) a výrazně se tím zvýší účinnost parozábrany, která není narušena.

Doporučené skladby jsou navrženy dle našich dlouholetých zkušeností s problematikou hydroizolace a tepelně technických požadavků staveb, takže jejich realizací předejdete případným problémům, které se u plochých střech mohou objevovat.

Skladby v systému KVK Puzzle

Spádové desky EPS 100
Spádové desky EPS 100
  • Typ A 40 - 60 mm
  • Typ B 60 - 80 mm
  • Typ C 80 - 100 mm
  • Typ D 100 - 120 mm
Tepelná izolace
  • (tloušťka v nejnižším místě 160 mm)
Rovné desky EPS 70
Rovné desky EPS 70
  • 120 mm
  • 200 mm
Nosná konstrukce
Nosná konstrukce
  • Nosný betonový podklad

Kde systém KVK PUZZLE zakoupit?

688 prodejních míst v České republice

Vyhledat prodejce